Télécharger

Distance

131,13 km

Dénivelé positif

392 m

Difficulté technique

Facile

Dénivelé négatif

385 m

Altitude maxi

73 m

Trailrank

58

Altitude mini

1 m

Type d'itinéraire

Aller simple

Durée

12 heures 2 minutes

Coordonnées

4882

Publié

18 novembre 2018

Enregistré

août 2016

Créez vos Listes d'itinéraires

Organisez les itinéraires que vous aimez dans des listes et partagez-les avec vos amis.

Démarrer Wikiloc Premium Mettez à niveau pour supprimer les annonces
Créez vos Listes d'itinéraires Créez vos Listes d'itinéraires
Soyez le premier à applaudir
Partager
-
-
73 m
1 m
131,13 km

Vu 555 fois, téléchargé 36 fois

près de Le Moutchic, Nouvelle-Aquitaine (France)

La ruta a
[CAT]
Etapa 10. Lacanau-Audenge-Biscarrosse.

Aquesta es una etapa realment molt bonica i variada, de primer anem per una via verda molt distreta, seguirem per una zona de platges i dunes amb la Duna de Pilat, seguirem per corriols en boscos molt ben tractats i acabarem amb un corriol de puja i baixa entre el bosc.

Sortim de Le Moutchic ben esmorzats a les set tocades, recuperant la pista que havíem deixat el dia anterior. Ens dirigim cap a Lacanau-Ocean on entrem en una via verda per dins el bosc de Lacanau, protegida del vent pel propi bosc i per la duna que hi ha vora el mar. El bosc està molt ben cuidat, trobem petits negocis dedicats a la pinya. Les pinyes s’amunteguen als patis de les finques per posteriorment comercialitzar-les. Mes endavant entrem per unes rouredes que ens fan força ombra, ens dirigim al bosc de Porge que també el creuarem amb algunes clarianes que propicien les ràfegues de vent. En sortir del bosc penetrem en un univers molt urbà, vora Lege-Cap-Ferret vora la badia d’Arcachon fins arribar a Arès. A Arès hi parem a fer un cafetó, entretant parlem amb un estiuejant de Collbató que m’ha reconegut el mallot.

Prosseguim per la via verda vora la badia cap al port ostrícola d’Audenge, trobarem molts estiuejants, molts amb bicicleta, altres practicant esports de raqueta, i d’altres senzillament entretenint-se a l’hort. Entrem a La Gironde, zona de natura, amb especial atenció a les aus tal com ens indiquen els cartells, anunciant el seu parc ornitològic. Seguim creuant tot aquest paisatge urbà i algun corriol pel mig del bosc fins La Teste De Buch. A la població hi tenim molts serveis, aprofitem per parar en una botiga d’esports per inflar les rodes i comprar alguna cosa que falta, seguidament anem a un centre comercial on comprar queviures però, finalment parem a dinar en una hamburgueseria.

Seguim per una pista vora la carretera una mica més pesada vora una carretera, hi ha molt transit d’estiuejants, molts càmpings i moltes autocaravanes pel bosc en acampada lliure. Surt gent per tot arreu. Arribem vora la duna de Pilat, no sembla tant gran fins que hi veus a la gent que hi puja, em sorprèn la seva alçada, a la seva base més càmpings i més campistes- Seguim vora la incòmoda i calorosa carretera fins entrar a la pista ciclable que porta a Biscarrosse. Sorprenent pisteta asfaltada pel mig del bosc de pi, molt ombrívola, vora el mar, per entrar a les terres Landaires. De tant en tant hi arriba alguna carretereta perpendicularment on s’omple de turismes atapeïts al costat de l’entrada de la platja. Les platges son de sorra fina molt clareta i ben endreçades, separades del bell bosc i la duna que transcorre pel litoral.

Passats uns terrenys militars, entrem a Biscarrosse-Plage, toca buscar allotjament, ho hem estat intentant durant el dia i no ha estat possible. Entrem a la zona dels Grands Lacs, entrem en un corriol asfaltat amb un continu puja i baixa, pujades i baixades força curtes però molt dretes, amb revolts molt pronunciats on, una ciclista que ve de cara molt embalada no em pot esquivar al fer el revolt i surt pel marge. Trobem una parella d’edat avançada amb bici elèctrica, anem al mateix pas i els hi pregunto si saben d’algun allotjament. En saben un i ens hi acompanyen, entrem a Navarrosse, vora un immens llac amb un canal on hi trobem un port esportiu. Es tracta del Hotel Transaquitain, però no tenen lloc. Molt amablement ens busquen on passar la nit, finalment ens troben lloc en un bungalow en un camping. Ens hi dirigim ja molt tard, ens instal·lem i ens fem el sopar amb els queviures que portem.

[ES]
Etapa 10. Lacanau-Audenge-Biscarrosse.

Esta es una etapa realmente muy bonita y variada, primero vamos por una vía verde muy distraída, seguiremos por una zona de playas y dunas con la Duna de Pilat, seguiremos por senderos en bosques muy bien tratados y acabaremos con un sendero de sube y baja entre el bosque.

Salimos de Le Moutchic bien desayunados a las siete pasadas, recuperando la pista que habíamos dejado el día anterior. Nos dirigimos hacia Lacanau-Ocean donde entramos en una vía verde por dentro el bosque de Lacanau, protegida del viento por el propio bosque y por la duna que hay junto al mar. El bosque está muy bien cuidado, encontramos pequeños negocios dedicados a la piña. Las piñas se amontonan en los patios de las fincas para posteriormente comercializarlas. Más adelante entramos por unos robledales que nos hacen bastante sombra, nos dirigimos al bosque de Porge que también lo cruzaremos con algunos claros que propician las ráfagas de viento. Al salir del bosque penetramos en un universo muy urbano, cerca Lege-Cap-Ferret y cerca de la bahía de Arcachon hasta llegar a Ares. En Arès paramos a tomar un café, entretanto hablamos con un veraneante de Collbató que me ha reconocido el maillot.

Proseguimos por la vía verde cerca de la bahía hacia el puerto ostrícola de Audenge, encontraremos muchos veraneantes, muchos en bicicleta, otros practicando deportes de raqueta, y otros sencillamente entreteniéndose en el huerto. Entramos en La Gironda, zona de naturaleza, con especial atención a las aves tal como nos indican los carteles, anunciando su parque ornitológico. Seguimos cruzando todo este paisaje urbano y algún sendero por el bosque hasta La Teste De Buch. En la población tenemos muchos servicios, aprovechamos para parar en una tienda de deportes para hinchar las ruedas y comprar algo que falta, seguidamente vamos a un centro comercial donde comprar víveres pero, finalmente paramos a comer en una hamburguesería.

Seguimos por una pista cerca de la carretera un poco más pesada cerca de una carretera, hay mucho tráfico de veraneantes, muchos campings y muchas autocaravanas por el bosque en acampada libre. Sale gente por todas partes. Llegamos cerca de la duna de Pilat, no parece tan grande hasta que ves a la gente que sube, me sorprende su altura, en su base más campings y más campistas. Seguimos cerca de la incómoda y calurosa carretera hasta entrar en la pista ciclable que lleva a Biscarrosse. Sorprendente pistecilla asfaltada por el bosque de pino, muy sombría, junto al mar, para entrar en las tierras Landas. De vez en cuando llega alguna carreterita perpendicularmente donde se llena de turismos apretados junto a la entrada de la playa. Las playas son de arena fina muy clarita y bien ordenadas, separadas del bello bosque y la duna que transcurre por el litoral.

Pasados unos terrenos militares, entramos en Biscarrosse-Plage, toca buscar alojamiento, lo hemos estado intentando durante el día y no ha sido posible. Entramos en la zona de los Grandes Lagos, entramos en un sendero asfaltado con un continuo sube y baja, subidas y bajadas bastante cortas pero muy derechas, con curvas muy pronunciadas donde, una ciclista que viene de cara muy embalada no me puede esquivar al hacer el curva y sale por el margen. Encontramos una pareja de edad avanzada en bici eléctrica, vamos al mismo paso y les pregunto si saben de algún alojamiento. Saben uno y nos acompañan, entramos en Navarrosse, junto a un inmenso lago con un canal donde encontramos un puerto deportivo. Se trata del Hotel Transaquitain, pero no tienen sitio. Muy amablemente nos buscan donde pasar la noche, finalmente nos encuentran lugar en un bungalow en un camping. Nos dirigimos ya muy tarde, nos instalamos y nos hacemos la cena con los víveres que llevamos.

[FR]
Etape 10. Audenge-Lacanau-Biscarrosse.

Ceci est une très belle et variée étape, passer d'abord par une voie verte très distrait, nous allons continuer à travers une zone de plages et de dunes avec dune du Pilat, continuer le long de sentiers très bien traités bois et finir avec une bascule de chemin à travers la forêt.

Nous quittons Le Moutchic bien déjeunait au passé sept, reprenant la piste que nous avions laissé la veille. Nous sommes Lacanau-Océan où nous entrons dans une voie verte à l'intérieur de la forêt de Lacanau, à l'abri du vent par la forêt elle-même et la dune à côté de la mer. La forêt est très bien entretenu, les petites entreprises sont dédiées à l'ananas. Ananas sont entassés dans les cours des fermes et plus tard les vendre. Plus tard, nous sommes allés pour quelques bosquets de chênes qui nous font assez d'ombre, nous nous sommes dirigés vers la forêt Porge traverser aussi avec un peu de vent favorisant des rafales claires. En sortant de la forêt, nous entrons dans un univers très urbain, près de Lege-Cap-Ferret et à proximité du bassin d'Arcachon pour atteindre Ares. Arès arrêté pour le café, en attendant parlé à un vacancier qui m'a reconnu Collbató le maillot.

Continuez le long de la voie verte près de la baie du port ostréicole d'Audenge, nous trouverons beaucoup de vacanciers, de nombreux vélo, pratiquer d'autres sports de raquette, et d'autres tout simplement adonner au jardinage. Nous sommes entrés dans la Gironde, zone de nature, avec une attention particulière aux oiseaux car ils indiquent les affiches annonçant son parc ornithologique. Nous continuons de traverser tout ce paysage urbain et un sentier à travers les bois à La Teste De Buch. Dans la population, nous avons de nombreux services, a eu l'occasion de s'arrêter à un magasin de sport pour gonfler les roues et acheter quelque chose qui manque, nous allons dans un centre commercial pour acheter de la nourriture mais finalement arrêté pour manger dans un hamburger.

Nous suivons une piste à proximité d'une petite route plus lourd près d'une route, beaucoup de trafic de vacanciers, de nombreux campings et de nombreux campeurs dans les bois en camping gratuit. Il laisse les gens partout. Nous sommes arrivés près de la dune du Pilat pas regarder ce grand jusqu'à ce que vous voyez des gens à venir, je suis surpris de sa hauteur, à sa base plus les campings et les campeurs. Toujours près de la route inconfortable et chaud pour entrer dans la piste cyclable menant à Biscarrosse. Pistecilla surprenant pavée par la forêt de pins, très sombre, par la mer, pour entrer dans les terres des Landes. De temps en temps une petite route perpendiculaire qui est rempli de voitures serrées près de l'entrée de la plage vient. Les plages sont très clarita et bien trié sable fin, séparé de la belle forêt et de dunes qui longe la côte.

Après un terrain militaire, nous entrons dans Biscarrosse-Plage, est trouver un logement, nous avons essayé pour la journée et il n'a pas été possible. Nous entrons dans les Grands Lacs, nous entrons dans un asphalte avec un chemin continu de haut en bas, et assez courtes descentes, mais des courbes très droites, très forte, où un cycliste qui vient faire face très emballé ne peut pas me faire esquiver la courbe et la marge. Trouvé un couple de personnes âgées en vélo électrique, aller à la même étape et demandez-leur si elles connaissent des établissements. Sachez personne pour nous accompagner, nous entrons Navarrosse, à côté d'un immense lac avec un canal où l'on trouve un port de plaisance. Ceci est l'Hôtel Transaquitain, mais n'a pas sa place. Veuillez attendons à nous pour la nuit, nous avons finalement trouvé une place dans un bungalow dans un camping. Nous avons roulé très tard, nous nous sommes installés et nous prenons le dîner avec la nourriture que nous avons.
Approvisionnement

Arès

 • Photo de Arès
 • Photo de Arès
 • Photo de Arès
 • Photo de Arès
 • Photo de Arès
 • Photo de Arès
Avituallament
Approvisionnement

Biscarrosse

 • Photo de Biscarrosse
 • Photo de Biscarrosse
 • Photo de Biscarrosse
 • Photo de Biscarrosse
 • Photo de Biscarrosse
 • Photo de Biscarrosse
Avituallament
Panorama

Duna de Pilat

 • Photo de Duna de Pilat
 • Photo de Duna de Pilat
 • Photo de Duna de Pilat
 • Photo de Duna de Pilat
 • Photo de Duna de Pilat
 • Photo de Duna de Pilat
Duna immensa.
Plage

Le Porge-Ocean

 • Photo de Le Porge-Ocean
 • Photo de Le Porge-Ocean
 • Photo de Le Porge-Ocean
 • Photo de Le Porge-Ocean
 • Photo de Le Porge-Ocean
 • Photo de Le Porge-Ocean
Piste Cyclable Lacanau-Lege Cap Ferret
Plage

Platja

 • Photo de Platja
 • Photo de Platja
 • Photo de Platja
 • Photo de Platja
 • Photo de Platja
 • Photo de Platja
Bany ideal!

Commentaires

  Vous pouvez ou sur cet itinéraire